Loading...

úiañ; fpdla,Ü .jqu

f,dl= l=vd iefjdu fpdla,Ü j,g leu;s nj fkdryils' fpdla,Ü ;sfnkafka lkakg ñi m<¢kak fkdjk nj okakd lreKla jqjo fï úiañ; mqj; jd¾;d jkafka wfußldfjka' wefußldfõ ñhdï m%dka;fha wdydr m%j¾Ol jevigykla fjkqfjka fjg¾jßhla úiska fpdla,Ü j,ska ks¾udKh lrk ,o we÷ula wekaod' ldf.a;a is;a.;a úiañ; w,xldr fï .jqu r;%ka meye;s kQ,a j,ska jev oud we;s w;r fpdl,Ü uQia j,ska ks¾udKh lr ;sìKs' rij;au isoaÈh kï fï wdydr m%j¾Ol jevigykg wd wuq;a;ka ish,a,kagu mdfya wef.a w;ska fpdl,Ü uQia tll ri ú¢kakg o wjia;djla ,eîuhs'f,dj rgj,a 60 l olaI fldalsjre 60 lg wdrdOkd ,enQ fuu wdydr m%j¾Ok jevigyk meje;ajqfha ñhdï fjrf<ah'fâ,s fï,a weiqßKs

Loading...

ලොකු කුඩා සැවොම චොක්ලට් වලට කැමති බව නොරහසකි. චොක්ලට් තිබෙන්නේ කන්නට මිස පළඳින්න නොවන බව දන්නා කරුණක් වුවද මේ විස්මිත පුවත වාර්තා වන්නේ අමෙරිකාවෙන්. ඇමෙරිකාවේ මියාම් ප්‍රාන්තයේ ආහාර ප්‍රවර්ධක වැඩසටහනක් වෙනුවෙන් වෙටර්වරියක් විසින් චොක්ලට් වලින් නිර්මාණය කරන ලද ඇඳුමක් ඇන්දා. කාගේත් සිත්ගත් විස්මිත අලංකාර මේ ගවුම රත්‍රන් පැහැති නූල් වලින් වැඩ දමා ඇති අතර චොකලට් මූස් වලින් නිර්මාණය කර තිබිණි.

Post a Comment

Powered by Blogger.