Loading...
w;=remig wvq úhoñka ìialÜ mqäula

lEug miq w;=remil ri ne,Su fldhs ljqre;a mqreÿ jqjla' wo uu lshkak hkafka rij;a ìialÜ mqäula wvq úhoulska yod.kafka fldfyduo lsh,' wuqo%jH myla muKhs fïlg wjYH jkafka' ng¾" ì;a;r" iSks" udß ìial¾ iy fldflda mjqv¾ hk tajd ;uhs fïlg wjYH jkafka' wuqo%jH iEu fj<|ie,lu .;yels ksid;a fï i|yd hk úhou wvq ksid .DyKshkag kï fuh jvd;a myiqfjka ;kd.; yels mqäula jkq fkdwkqudkhs'


yjig f;a fj,djg f.or ldg;a riú¢kak mq¿jka rij;a ìialÜ mqäula f.or§u idod .kakd wdldrh ;uhs fï

ìlÜ mqäula idod .kakg wjYH o%jH fukak

- ng¾ .%Eï 600
- ì;a;r 2
- iSks .%Eï 300
- udß ìialÜ .%Eï 250
- fldflda mjqv¾ .%Eï 70

idod .kakd l%uh ;uhs fï

- ng¾ yd iSks fydÈka .id .kak'
- thg ì;a;r oud kej;;a .id .kak'
- fydÈka .id .;a miq thg flflda l=vq iaj,amhla tla lr l,jï lr lvd.;a udß ìialÜ tlalr .kak'
- YS; lrKfha >K fjkakg ;nkak'

oeka fï rij;a mqäu Tng wjYH wdldrhg irid f.k f.or whg fyda wuq;a;kag msßkukakg mq¿jka'

Loading...

කෑමට පසු අතුරුපසක රස බැලීම කොයි කවුරුත් පුරුදු වුවක්. අද මම කියන්න යන්නේ රසවත් බිස්කට් පුඩිමක් අඩු වියදමකින් හදාගන්නේ කොහොමද කියල. අමුද්‍රව්‍ය පහක් පමණයි මේකට අවශ්‍ය වන්නේ. බටර්, බිත්තර, සීනි, මාරි බිස්කර් සහ කොකෝ පවුඩර් යන ඒවා තමයි මේකට අවශ්‍ය වන්නේ. අමුද්‍රව්‍ය සෑම වෙළඳසැලකම ගතහැකි නිසාත් මේ සඳහා යන වියදම අඩු නිසා ගෘහණියන්ට නම් මෙය වඩාත් පහසුවෙන් තනාගත හැකි පුඩිමක් වනු නොඅනුමානයි.

Post a Comment

Powered by Blogger.