Loading...
fjí leï tl bÈßfha ksrej;a Wfkd;a Tng;a fjkafka fï foa
wka;¾cd,h le<UQ ùäfhdaj

wfma fl,af,da úyska wudrefõ jefgkjd' fkdokakd luo okakd jeä luo lsh, f;afrkafka keye' fld,af,la ialhsma tflka l;d lr,d Tyqf.a l;d nyg /jfgk fl,af,da ;u ye`.Sï tlal fi,a,ï lrkak fjí leï tflka ;u ksrej; fmkaùug ierfikafka fojrla fkdys;dh' fï l,shq.h ksidfoda ,eÊcd nh hk folu wo ld,fha fl,a,ka yg fkdue;sh' wka;sug ;udf.a jeroafokau ;u Ôú;h úkdY lr.;a fl,af,da wkqkagu fodia mjr;s' iEu fjí leï ùäfhda o¾Ykhlau má.; lr.; yels nj fkdo;a fudyqka ldud;=rhkag /jà ;u Èúh mjd wysñ lr.kakd wjia:d tugh' tu ksid fuu.ska fï kùk fl,af,da mdvula bf.k .kS hehs is;kjd' fïl oukafka wd;,a .kak fkdj hula iudchg fokakhs'


Loading...

අපේ කෙල්ලෝ විහින් අමාරුවේ වැටෙනවා. නොදන්නා කමද දන්නා වැඩි කමද කියල තේරෙන්නේ නැහැ. කොල්ලෙක් ස්කයිප් එකෙන් කතා කරලා ඔහුගේ කතා බහට රැවටෙන කෙල්ලෝ තම හැඟීම් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න වෙබ් කැම් එකෙන් තම නිරුවත පෙන්වීමට සැරසෙන්නේ දෙවරක් නොහිතාය. මේ කලියුගය නිසාදෝ ලජ්ජා බය යන දෙකම අද කාලයේ කෙල්ලන් හට නොමැතිය. අන්තිමට තමාගේ වරද්දෙන්ම තම ජීවිතය විනාශ කරගත් කෙල්ලෝ අනුන්ටම දොස් පවරති. සෑම වෙබ් කැම් වීඩියෝ දර්ශනයක්ම පටිගත කරගත හැකි බව නොදත් මොහුන් කාමාතුරයන්ට රැවටී තම දිවිය පවා අහිමි කරගන්නා අවස්ථා එමටය. එම නිසා මෙමගින් මේ නවීන කෙල්ලෝ පාඩමක් ඉගෙන ගනී යැයි සිතනවා.

Post a Comment

Powered by Blogger.