Loading...
w,sfhla .ymq f,dj uq,au fi,a*sh

fï isoaêh j¾;dfjkafka ;dhs,ka;fhka' Koh Phangan ys msysá we;a w;=re fijkla keröug .sh l%siaáhka f,íf,dakala ^Christian LeBlanc& lshk ixpdrlhd ;uhs fï isÿùug uqyqK ÿkafka' Tn fï olsk PdhdrEmh wrx ;sfhkafka ukqiaifhla kï fkfuhs' fï bkak w,shd Wf.a lEu bjr jqK yskaod l%siaáhka f.a wf;a ;sín GoPro leurdj jerÈ,d wrf.k'


leurdj iajhxl%sh md,kh hgf;a ;snqKq ksid w,shd fyd~je, È. wer,d ;sfhoa§ fï PdhdrEmh jeÈ,d ;sfhkafka' l%siaáhka fïl y÷kajkafka zt,a*sZ tlla lsh,hs'


flfy,a f.ähla lsh,d ys;, ;uhs fuhd leurdj Wÿrdf.k ;sfhkafka' fldfyduyß w,shg f;aß,d ;shkjd wyqjqfKa flfy,a f.ähla fkfuhs lsh,d' fuhd f*dfgda álla .y,u leurdj wdmyq §,d ;shkjd'

- Id f.disma

Loading...

මේ සිද්ධිය වර්තාවෙන්නේ තායිලන්තයෙන්. Koh Phangan හි පිහිටි ඇත් අතුරු සෙවනක් නැරඹීමට ගිය ක්‍රිස්ටියන් ලෙබ්ලෝන්ක් (Christian LeBlanc) කියන සංචාරකයා තමයි මේ සිදුවීමට මුහුණ දුන්නේ. ඔබ මේ දකින ඡායාරූපය අරං තියෙන්නේ මනුස්සයෙක් නම් නෙමෙයි. මේ ඉන්න අලියා උගේ කෑම ඉවර වුණ හින්දා ක්‍රිස්ටියන් ගේ අතේ තිබ්බ GoPro කැමරාව වැරදිලා අරගෙන.

Post a Comment

Powered by Blogger.