Loading...
ld, ;rKh l, we;a; ñksiaiq

n%s;dkH cd;sl f,aLl H.G. Wells úiska 1895 § rpkd lrk ,o ld, ;rKh f;aud fldg.;a úoHd m%nkaO kjl;djla jk 'The Time Machine' m%ldYhg m;a ùu;a iu.u ñksidg ld,h yryd w;S;hg fyda wkd.;hg .uka l, yelsoehs hkak .ek fndfyda fokdf.a wjOdkh fhduq jkakg mgka .;a;d' fufia werUqKq ld, ;rK ixl,amh miq.sh ishjfia§ jeä jYfhkau l;dnyg ,lajQ ud;Dld j,ska tlla' fufia ld,;rKh .ek fldf;la wid ;snqk;a tal ;ju;a ñ;Hdjla" l, fkdyelalla f,i ñksiaiq i,l;s' tfy;a ienE f,igu ld, ;rKh l, ñksiaiq isákjd hehs mejiqfjd;a Tn uú;hg m;a jkakg mqÆjka' fukak fï ùäfhdaj ;=,ska we;a;gu ld,;rKh l<d hehs lshk idlaIs Tn uú;hg m;a lrkq fkdwkqudkhs'


Loading...

බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික ලේඛක H.G. Wells විසින් 1895දී රචනා කරන ලද කාල තරණය තේමා කොටගත් විද්‍යා ප්‍රබන්ධ නවකතාවක් වන "The Time Machine" ප්‍රකාශයට පත් වීමත් සමගම මිනිසාට කාලය හරහා අතීතයට හෝ අනාගතයට ගමන් කල හැකිදැයි යන්න ගැන බොහෝ දෙනාගේ අවධානය යොමු වන්නට පටන් ගත්තා. මෙසේ ඇරඹුණු කාල තරණ සංකල්පය පසුගිය සියවසේදී වැඩි වශයෙන්ම කතාබහට ලක්වූ මාතෘකා වලින් එකක්. මෙසේ කාලතරණය ගැන කොතෙක් අසා තිබුනත් ඒක තවමත් මිත්‍යාවක්, කල නොහැක්කක් ලෙස මිනිස්සු සලකති. එහෙත් සැබෑ ලෙසටම කාල තරණය කල මිනිස්සු සිටිනවා යැයි පැවසුවොත් ඔබ මවිතයට පත් වන්නට පුලුවන්.

Post a Comment

Powered by Blogger.