Loading...
.mamshdf.a wuq;=u l,dj

.mamshd fï ojiaj, wuq;=u ùäfhdajla wka;¾cd,hg uqodyer ;sfhkjd' l,dj lshkafka tla;rd úÈhl NdIdjla' ishÆ NdId ishÆ fokdg f;afrkafka keye jf.a tla tla wdldrfha l,djka yefudagu f;areï .kak nye' wd¾Ü tl hkq .mamshd úiska miq.sh Èk j, we|f.k kd .;a kEu jid.ekSu msKsi" l;dj fjk;lg fhduq lsÍu i|yd w¿;skau ouk ,o fmdaiagqjhs'


Loading...

ගප්පියා මේ දවස්වල අමුතුම වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයට මුදාහැර තියෙනවා. කලාව කියන්නේ එක්තරා විදියක භාෂාවක්. සියලු භාෂා සියලු දෙනාට තේරෙන්නේ නැහැ වගේ එක් එක් ආකාරයේ කලාවන් හැමෝටම තේරුම් ගන්න බහැ. ආර්ට් එක යනු ගප්පියා විසින් පසුගිය දින වල ඇඳගෙන නා ගත් නෑම වසාගැනීම පිණිස, කතාව වෙනතකට යොමු කිරීම සඳහා අළුතින්ම දමන ලද පෝස්ටුවයි.

Post a Comment

Powered by Blogger.