Loading...
ñksfila jf.a .uka hk nQj,a,d
wyïfnka yiqjQ we;s ÿ¾,N ùäfhdajla

iuyr i;=kaf.a l%shdldrlï foi neÆju ñksidf.a l%shdjg fnfyúka iudkhs' we;a;gu iuyr i;=ka ñksid jf.a l%shdlrk wjia:d w;s ÿ¾,Nhs' fï tjka ùäfhdajls' wyUq f,i iuqo%fha ùäfhda o¾Yk má.; lrk wjia;djl yiq jQ we;s ÿ¾,N mqÿu Wmojk ùäfhdaj Tn;a n,kakflda'


Loading...

සමහර සතුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් දෙස බැලුවම මිනිසාගේ ක්‍රියාවට බෙහෙවින් සමානයි. ඇත්තටම සමහර සතුන් මිනිසා වගේ ක්‍රියාකරන අවස්ථා අති දුර්ලභයි. මේ එවන් වීඩියෝවකි. අහඹු ලෙස සමුද්‍රයේ වීඩියෝ දර්ශන පටිගත කරන අවස්තාවක හසු වූ ඇති දුර්ලභ පුදුම උපදවන වීඩියෝව ඔබත් බලන්නකෝ.

Post a Comment

Powered by Blogger.