Loading...
oel, ;sfhkjo wfm Y%s ,xldj 1930 È fldhs jf.o lsh,@

1930 § wfma ,xldj fldfydu ;sfhkak weoao lsh, Thd,g ys;d.kak mq¿jkao @ neye fkao' fudlo wms bmÈ,dj;a ke;s ldf,l ,xldj fldfyduo ;sfhkak weoao lsh, fkdokakd ksid' ksoyi ,nkakg fmr tkï j¾I 1930 § ,xldj fldhs jf.ao lsh, ùäfhda o¾Ykhlskau oel.kakg Thd, ljqre;a leu;s we;s' ta ksid wo uu fï ùäfhdaj Thd, fj; f.fkkjd' oeka n,kakflda j¾I 1930 § ,xldj fldfyduo ;snqfka lsh,'


Loading...

නිදහස ලබන්නට පෙර එනම් වර්ෂ 1930 දී ලංකාව කොයි වගේද කියල වීඩියෝ දර්ශනයකින්ම දැකගන්නට ඔයාල කවුරුත් කැමති ඇති. ඒ නිසා අද මම මේ වීඩියෝව ඔයාල වෙත ගෙනෙනවා. දැන් බලන්නකෝ වර්ෂ 1930 දී ලංකාව කොහොමද තිබුනේ කියල.

Post a Comment

Powered by Blogger.