Loading...
fukak lÕfjKka j| jQ yeá úkdählska

fõkd hkq wdÈld,Sk mD:súfha ðj;a jQ úfYaI i;ajfhls' fj<| oekaùula i|yd lÕfjkka f,dfjka ;=rka jqfha flfiao hkak b;d ;d;aúl rEmrduq fm<la má.; lr we;' ydiH iy mqÿuh okjk fï ùäfhdaj Tn neÆfjd;a Tng iskdjo j,lajd .; fkdyels nj kï fkdryils'


Loading...

කඟවේනා යනු ආදිකාලීන පෘථිවියේ ජිවත් වූ විශේෂ සත්වයෙකි. වෙළඳ දැන්වීමක් සඳහා කඟවෙනන් ලොවෙන් තුරන් වුයේ කෙසේද යන්න ඉතා තාත්වික රූපරාමු පෙළක් පටිගත කර ඇත. හාස්‍ය සහ පුදුමය දනවන මේ වීඩියෝව ඔබ බැලුවොත් ඔබට සිනාවද වලක්වා ගත නොහැකි බව නම් නොරහසකි.

Post a Comment

Powered by Blogger.