ලස්සන වෙන්න කැමතිනම් මේ විදියට ආහාර ගැනීමට හුරුවෙන්න

ගැහැනු දරුවකු මෙන්ම පිරිමි දරුවකුගේ ද සිරුරේ වර්ධනය සහ ක්‍රියාකාරිත්වය උපරිම මට්ටමින් පවතින්නේ වයස අවුරුදු 18 ත් 40 ත් අතර වියේදීය. එනිසා මෙම කාලයේදී එම ක්‍රියාකාරිත්වය නිසි ලෙස පවත්වාගෙන යෑමට ආහාර පාන ද නිසි සෞඛ්‍ය උපදෙස් මත ලබාගත යුතුය. එසේ නොවුනහොත් එම ක්‍රියාකාරිත්වය අඩපණ වේ.

එනිසා ආහාර පාලනයේදී එය නිසි අවබෝධයෙන් යුතුව සිදු කළ යුතුය.

එනම් උදෑසන ආහාර වේල පෙරවරු 7.00 ත් 8.00 ත් අතර ගත යුතුය. දිවා ආහාරය දහවල් 12.00 ත් 1.00 ත් අතර ගත යුතුය. රාත්‍රි ආහාර වේල රාත්‍රි 6.00 ත් 7.00 ත් අතර ගත යුතුය.

මෙම ආහාර වේල් තුන එක වර්ගයේ ආහාරවලින් නොගත යුතුය. එනම් තුන්වේලටම බත් ආහාරයට නොගත යුතුය. උදෑසන ආහාරය ධාන්‍ය වර්ගයක් මගින් සකස් කර ගත හැකිය. දිවා ආහාරයට බත් සමග එළවළු මාළු පිනි එක්කර ගත හැකිය. රාත්‍රී ආහාරය රොටියක්, ඉඳිආප්ප, පිට්ටු වැනි ආහාරයක් මගින් සකස් කර ගත හැකිය.

රාත්‍රී ආහාරය සැහැල්ලුවට ගත යුත්තේ අප රාත්‍රියේ නින්දට යන බැවින් සිරුරේ ක්‍රියාකාරිත්වය දිවා කාලයට වඩා අඩු වන නිසාය. එනිසා රාත්‍රියට බර ආහාරයක් ගැනීම නිසා නින්ද යෑම අඩුවේ. සිරුරට අධික ලෙස පෝෂණය උරාගනී.

මෙම ප්‍රධාන ආහාර වේල් තුන අතරට පලතුරු වර්ගයක්, පිරිසිදු ජලය වීදුරුවක්, කැඳ කෝප්පයක් වැනි ආහාරයක් හෝ පානයක් ගත හැකිය.

දවසට වතුර ලීටර තුනක්වත් පානය කළ යුතුය. වෙරළු, නාරං, නමිනං, ගස්ලබු, ලාවුලු, ආනෝදා, අන්නාසි වැනි පලතුරක් ආහාරයට ගැනීම සුදුසුය.