ඇයි කොටට අඳින්නේ නැත්තේ කකුල් කැතද කියලා සමහරු අහනවා – උදාරි පෙරේරා

ප්‍රවේගය සිනමා නිර්මාණය හරහා කළා ක්ෂේත්‍රය පිවිසි දක්ෂ ජනප්‍රිය මෙන්ම සුරූපී රංගන ශිල්පිනියක් තමයි උදාරි පෙරේරා කියලා කියන්නේ.

ඒ වගේම පවුල තමයි ඇයගේ ජීවිතේ පළවෙනිම දේ. ඉතින් ඇයගේ පුතාගේ වයස අවුරුදු 8 යි. ඉතින් පෙනී ඉන්න අම්මා කෙනකුට වඩා වැඩ … Read the rest