කර්ලි කොණ්ඩයක් ආකර්ශණීයව පවත්වා ගන්න මෙන්න මේ දේ කරන්න

ඔයාටත් තියෙන්නේ ඝනකම කර්ල් කොණ්ඩයක් නම් හිසකෙස් වියලීමේ ප්‍රශ්ණ, හිසකෙස් පාලනය කර ගැනීමේ අපහසුතාවය වගේම නිතරම හිසකෙස් වලට වෙන හානිය නිසාත් ඉන්නේ කණස්සල්ලෙන් වෙන්න පුලුවන්.අපි අද ඔයාලට කියල දෙන්නේ ඔයාගේ කර්ල් කොණ්ඩය තවත් නිරෝගීව පවත්වා ගෙන යන ආකාරය පිළිබදවයි. කොණ්ඩයට … Read the rest